Konta Biznesowe

Nowe podejście do bankowości biznesowej

Cashplus Logo

Zalety korzystania z tego konta:

Wystarczy złożyć wniosek online w ciągu kilku minut, aby cieszyć się z następujących korzyści:
  • Brak opłat miesięcznych - Tylko jedna niska opłata roczna w wysokości £ 69 *
  • Brak opłat za przychodzące i wychodzące polecenia zapłaty
  • Brak opłat za  korzystanie z karty, którą otrzymuje się  wraz z otwarciem rachunku
  • Dokunuj wpłat gotówkowych w ponad 13.000 miejsc w całym kraju - w tym na poczcie.
  • 24/7 obsługa konta za pośrednictwem telefonu, Internetu oraz aplikacji mobilnej
  • obsługi klienta w Wielkiej Brytanii - od poniedziałku do piątku 8 rano do 8 wieczorem i sobotę od godz. 9:00 do 16:00

Aplikowanie  przez nas zapewni, że będziesz traktowany jako jeden z naszych klientów, a twój wniosek będzie przetwarzany tak sprawnie, jak to tylko możliwe.
Jeśli twój ID oraz adres zostaną zweryfikowane w trakcie procesu aplikacyjnego on-line, to otrzymasz natychmiast swój numer konta i sort code. Alternatywnie możesz zostać poproszony o dostarczenie dokumentów zanim otrzymasz swój numer konta.

Wybierz konto firmowe Cashplus

Nawiązaliśmy współpracę z Advanced Payment Solutions Ltd, aby zaoferować Ci  bieżący rachunek firmowy zaprojektowany specjalnie dla małych firm oraz firm dopiero co rozpoczynających działalność.

Cashplus Konto Biznes jest tańszą (nisko-kosztową) alternatywą dla banków z High Street posiadających wiele oddziałów i filii

Biorąc pod uwagę biuro obsługi klientów zlokalizowane w Wielkiej Brytanii, jak również 24/7 mobilny (aplikacja na telefon) i internetowy dostęp do konta, konto to jest idealnym i bezproblemowym sposobem na  zarządzanie  finansami firmy.

Ponieważ nie sprawdzamy zdolności kredytowej aplikującego, konto może zostać otwarte natychmiast, z numerem konta i Sort Code'm, który  będzie dostępny pod koniec procesu aplikacyjnego dla pomyślnie zweryfikowanych klientów
Cashplus card
* Pozostałe opłaty i prowizje stosowane. Proszę sprawdzić warunki dla pełnego podsumowania opłat.

Subject to terms and conditions. Accounts available to applicants aged 18+ years and being resident in the UK and/or businesses being based in the UK. Cashplus is issued by APS Financial Ltd (AFL) pursuant to license by MasterCard International Incorporated. AFL is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money. Cards are serviced by Advanced Payment Solutions Ltd (APS) which operates the card on behalf of AFL. AFL & APS registered address is 6th Floor, One London Wall, London EC2Y 5EB. Registered in England and Wales under company numbers 06029941 & 04947027 respectively. Credit facilities are provided by APS and are subject to approval with account remaining in good standing and continuing to meet APS' credit criteria. APS is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority for consumer credit activities (Registration No. 0608377)
 
poniższe tłumaczenie przez  GoogleTranslator, wiec nie ponosimy odpowiedzialności za jakość
Z zastrzeżeniem warunków. Rachunki dostępne dla wnioskodawców w wieku 18+ lat i zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i / lub przedsiębiorstw z siedzibą  w Wielkiej Brytanii. Cashplus jest wydawane przez APS Financial Ltd (AFL) zgodnie z licencją MasterCard International Incorporated. AFL jest upoważniony / autoryzowany przez organ nadzorujący Financial Conduct w ramach Elektronicznej regulacji Pieniężnych z roku 2011 w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego. Karty są obsługiwane przez Payment Solutions Ltd  który działa kartę w imieniu AFL. AFL-APS zarejestrowany adres 6th Floor, One London Wall, London EC2Y 5EB. Spólka zarejestrowana w Anglii i Walii odpowiednio pod numerami firmowymi 06029941 i 04947027, . Usługi kredytowe są dostarczane przez APS i podlegają zatwierdzeniu z konta pozostając w dobrej kondycji i nadal spełniają kryteria kredytowe APS. APS jest upoważniony i regulowany przez Urząd Financial Conduct dla działań kredytu konsumenckiego (Nr rejestracyjny 0608377)
Wybierz Bristol Merchant Services Ltd, aby otworzyć szybko konto biznesowe na firmę dla swoich transakcji handlowych. Możesz zadzwonić do nas na 07775 127 963 / 0117 965 2242
Share by: