Benthyciadau Busnes

Corporate conference room

Rydym yn helpu mynediad fusnesau yn y DU rhwng £ 3,500 - £ 500,000

A professional at work

Dechrau eich busnes ar sylfaen gadarn

Os byddwch yn cymryd mwy na £ 3,000 y mis mewn taliadau cerdyn credyd neu ddebyd oddi wrth eich cwsmeriaid, yn gymwys i gael ymlaen llaw Arian Merchant.Fel arfer, gallwch godi hyd at 150% o'ch enillion cerdyn misol ar gyfartaledd.

Os byddwch yn prosesu isafswm o £ 7,000 y mis drwy eich cyfrif banc busnes, rydych yn gymwys i gael benthyciad busnes.Yna gall eich busnes yn codi hyd at 75% o'ch trosiant misol ar gyfartaledd.

Gwasanaethau busnes ac ymgynghori ariannol

Gyda Bristol Merchant Services Ltd, byddwch yn cael tîm o arbenigwyr sydd â blynyddoedd lawer o arbenigedd mewn:
Siaradwch ein cyswllt ym Mryste ac yn sicrhau bod gan eich busnes sylfaen gref i dyfu.
Business meeting
Cysylltwch â benthyciadau busnes / ymgynghorwyr arian ymlaen llaw ym Mryste Merchant Services Ltd
Ffoniwch 07775 127 963/01117 965 2242
Share by: