Utilities Busnes

A commercial establishment

arbedion ynni a chyfleustodau

Card swiping machine

arbedion cyfleustodau Dibynadwy ym Mryste

P'un a ydych angen llinell ffôn sefydlog newydd neu os oes angen i newid eich cyfleustodau i arbed arian, gall arbenigwyr ym Mryste Merchant Services Ltd helpu. Rydym ailwerthu brandiau gwahanol o systemau telathrebu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu chi gyda gofal cwsmeriaid rhagorol. gallwch fod yn sicr o dderbyn gwasanaeth safonol prydlon ac uchel bob amser.

Pan fyddwch yn dewis ni, byddwch yn cael atebion cost-effeithiol a chynhyrchion sy'n gwarantu i chi arbed cyfanswm y defnydd o ynni. Erbyn hyn, gallwch ddibynnu ar ein datblygedig EPoS a systemau chip & pin ar gyfer talu diogel.

cyfleustodau busnes, gallwn eich helpu gyda:

  • Arbed ynni
  • Taliadau cerdyn
  • systemau EPOS
  • system Chip a pin
  • benthyciadau Busnes
  • cysylltiadau band eang newydd
  • llinell ffôn sefydlog ffitio
  • Sefydlu siopau ar-lein
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein hamrywiaeth o wasanaethau, rhowch alwad i ni heddiw.
Chip card reader
Ydych chi'n chwilio am cyfleustodau busnes yn effeithlon ac o ansawdd uchaf?
Ffoniwch Bristol Gwasanaethau Merchant Ltd ar 07775 127 963
Share by: